ข่าวเด่น

อธิการบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช

 
 
ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ทั้งนี้ เทปบันทึกถวายพระพรจะออกอากาศในช่วงระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2554 ทาง สทท.11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

TOP