ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปิดรับสมัครภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2560

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dpr.wu.ac.th/images/doc/MedSci_Final.pdf

TOP