ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ "Creativity's Value and Innovation" และ “การจัดการนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

เวลา 09.30-10.30 น. หัวข้อ "Creativity's Value and Innovation" โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
เวลา 10.45-11.30 น. หัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เวลา 13.00-16.30 น. การนำเสนองานวิจัยกว่า 130 บทความ จากนักวิจัยกว่า 20 สถาบัน ในด้านเศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงินและบัญชี การจัดการนวัตกรรม การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การท่องเที่ยว และสหสาขาวิชา


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและฟังบรรยายได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤษภาคม 2560 ที่ www.wmsconference.net (เมนู ลงทะเบียนออนไลน์) ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

ชุดลงทะเบียนประกอบด้วย: กระเป๋าเอกสาร (Two-way)+แฟลชไดรฟ์ 8 GB+ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ + เข้าร่วมชมงานและฟังการนำเสนอได้ทุกโซน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทร. 075-672-227 คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา "Creativity's Value and Innovation" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wmsconference.net

TOP