ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์