ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะนักศึกษา อาจารย์จาก Universiti Teknologi MARA