ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับคณะนักศึกษา อาจารย์จาก Universiti Teknologi MARAเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา อาจารย์ อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา จาก ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) จำนวน 24 คน ซึ่งเดินทางมาเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP