ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการ "วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1"โครงการ WU Bike for Life (วลัยลักษณ์ : จักรยานเพื่อชีวิต) ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการ "วลัยลักษณ์ครอสคันทรี่ ครั้งที่ 1" วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ สนามจักรยานครอสคั้นทรี่ บริเวณโดยรอบสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เล่นกีฬาจักรยาน ส่งเสริมความมีสุขภาพดี และพัฒนาศักยภาพนักกีฬาจักรยานทีมมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างการรับรู้และเชิญชวนบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการจัดการแข่งขันจักรยาน ซึ่งปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาจักรยานตัวแทนทีมชาติไทยและมีดีกรีเป็นแชมป์เอเชียอยู่ด้วย

รุ่นการแข่งขันดังนี้

คลาส A- ชาย
Ao-ทั่วไปชาย
A1- ไม่เกิน 15 ปี
A2 -16-18
A3 -19-29
A4 -30-39
A5 -40-49
A6 -50 ปีขึ้นไป

หญิง AW – ทั่วไปหญิง
คลาส B - ชาย
BO - ทั่วไป
B1-ไม่เกิน 15 ปี
B2-16-18
B3 -19-29
B4 - 30-34
B5 - 35-39
B6 - 40 - 44
B7 - 45 - 49
B8 - 50 -54
B9 – 55 ปีขึ้นไป
NN - น้ำหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป

หญิง
BW - ทั่วไป
W1 - 30 ปีขึ้นไป

คลาส C
C1 -ไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง
VIP ชาย
VIP หญิง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WU-Bike-for-Life-1448438018564810/

TOP