ยุทธศาสตร์การวิจัย ม.วลัยลักษณ์ เน้นการเชื่อมโยง สร้างผลงานวิชาการคุณภาพสมบูรณ์แบบ เป็นมหาวิทยาลัย 4.0