กรรมการประชาสัมพันธ์เครือข่ายนครฯ ร่วมประชุมและเยือน ม.วลัยลักษณ์