การรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครระดับปริญญาตรี

 

 

 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่


- สมัครเรียน online ได้ที่ รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี Online

- ดูข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติม ได้ที่ ข้อมูลหลักสูตร


การรับสมัคร

- ดูข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ที่ ข้อมูลการรับสมัคร

- ดูข้อมูลปฏิทินการรับสมัคร ได้ที่ ปฏิทินการรับสมัคร


การสอบสัมภาษณ์

- ดูข้อมูลกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ กำหนดการสอบสัมภาษณ์

- ดูข้อมูลขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

- ดูข้อมูลเอกสารที่ต้องเตรียม ได้ที่ เอกสารที่ต้องเตรียม

- ดูข้อมูลแผนที่ ได้ที่ แผนที่

- ดูข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ ได้ที่ การยืนยันสิทธิ์


การสอบวัดความรู้สำหรับโควตาทั่วประเทศ

- ดูข้อมูลรูปแบบคะแนน ได้ที่ รูปแบบคะแนน

- ดูข้อมูลตารางสอบวัดความรู้ ได้ที่ ตารางสอบวัดความรู้

- ดูข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ได้ที่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดูข้อมูลค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา


ติดต่อสอบถาม

- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3101-5


TOP