ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท. ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการนี้ทางโรงเรียนจึงได้ไห้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้อุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1447

TOP