ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ