อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษา