ข่าวสุขภาพและกีฬา

ด่วน! ขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาว่ายน้ำ

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาว่ายน้ำ โดยจะเปิดสอนทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป เริ่มวันพุธที่ 9 - 30 พฤศจิกายน 2554 ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจติดต่อได้ที่ อาจารย์ปรเมท เหมรชตนนท์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทร. 075 672065 หรืออีเมล์ hporamet@wu.ac.th (ด่วน! รับจำนวนจำกัด)
    อนึ่ง ผู้เรียนต้องนำชุด แว่นตา และหมวกว่ายน้ำมาเอง ค่าใช้จ่ายคนละ 100 บาท ตลอดหลักสูตร (สำหรับค่าธรรมเนียมสระว่ายน้ำ)

TOP