กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ