กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัญชี) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม