ข่าวทั่วไป

รายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน : ที่นี่เมืองนคร ตอน ม.วลัยลักษณ์ผู้นำงานวิจัยสู่ชุมชนอาจารย์ดี.พิมพ์ลภัส. พงศกรรังศิลป์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน : ที่นี่เมืองนคร ตอน ม.วลัยลักษณ์ผู้นำงานวิจัยสู่ชุมชน โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.นครศรีธรรมราช


TOP