ข่าวทั่วไป

บวงสรวงสร้างวิหารกลางน้ำ หน้ามวล.

บวงสรวงสร้างวิหารเกาะกลางน้ำ

     พุธ ๑๐ พฤษภา วิสาขบูชา มหาฤกษ์
๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เบิก พุทธวิถี
วิสาขบูชาโลกโชคชัยทวี
วันกตัญญูกตเวทีพระสัมมา

     ม.วลัยลักษณ์จักสร้างพุทธวิหาร
พิธีบวงสรวงสักการองค์นาถา
พระสมณโคตมะพระบรมศาสดา
ศักดิ์สิทธิ์แห่งผืนพสุธาไทยบุรี

     ณ เกาะกลางน้ำหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ได้พร้อมพรักบูชาสง่าศรี
สองมือพนมก้มกรานอัญชุลี
ขอความดีจงบังเกิด เลิศค่าคุณ

    ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาพร้อมหน้านะ
อย่าลืมละทำดีมีสุขหนุน
เกิดพลังสั่งสมบ่มเพาะบุญ
พี่น้อง มวล.ไปสร้างทุนเพื่อเดินทาง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล.
สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
อังคาร ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐


TOP