ม.วลัยลักษณ์ ประชุมระดมความเห็นแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0