อาจารย์เคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เผยแพร่บทความในวารสาร ISI Impact Factor 9.144