ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 142 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 โดยประกอบด้วยฐานความรู้ พันธุกรรมแห่งชีวิตและผ่ากบพบรัก โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1461

TOP