ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech June 2017: Engineering Mathematics and Image Processing ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้วWalailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 6 (Volume 14 Number 6 June 2017: Engineering Mathematics and Image Processing) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านการประมวลผลภาพและคณิตศาสตร์ในวิศวกรรม ที่เป็นผลงานร่วมของ University of Zawia (ประเทศลิเบีย), University of Lagos (ประเทศไนจีเรีย) Sultan Moulay Slimane University (ประเทศโมร็อกโก) Shanghai University (ประเทศจีน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Walailak J Sci & Tech June 2017: Engineering Mathematics and Image Processing มี ดร. ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ และ รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP