การรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา-(ปริญญาโท-ปริญญาเอก)

 

 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่


- สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3101-5

หรือสมัครผ่าน Website: https://entry.wu.ac.th/graduate/ ไม่เสียค่าใบสมัคร


TOP