ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงาน GE DAY มหกรรมการแสดงผลงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน GE DAY มหกรรมแสดงผลงานนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในงานมีกิจกรรม การนำเสนอผลโครงงานนักศึกษา การโต้วาทีในหัวข้อ “โต้วาทีลับคารมคมปัญญา” ฉายภาพยนตร์นานาชาติ กิจกรรมประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมสาธิตและเกมกีฬา GOLF การแสดงงานทัศนศิลป์ English Fiesta นิทรรศการภาพถ่ายชุมชนและเส้นทางวัฒนธรรมรอบรั้ว มวล. และนิทรรศการการแสดงผลงานของนักศึกษาอีกมากมาย

รายละเอียดตามกำหนดการดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/gen/site/viewnews/775

TOP