นักศึกษา “คนเก่ง คนดี” กว่า 100 คน สร้างชื่อเสียงสู่ มวล.