ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งนายช่างเทคนิค ส่วนอาคารสถานที่