ข่าวการศึกษา

คณะนักศึกษา MBA นำเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำนวน 160,000 บาท ช่วยเหลือโรงเรียนน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานีรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) นำเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล “MBA Walailak University Open Golf 2017” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี จำนวน 160,000 บาท จัดทำโครงการช่วยเหลือฟื้นฟู จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ปรับปรุงห้องเรียน ห้องน้ำ สภาพแวดล้อม ให้กับโรงเรียนบ้านหนองจอก และโรงเรียนวัดบางพา จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

TOP