คณะนักศึกษา MBA นำเงินรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล จำนวน 160,000 บาท ช่วยเหลือโรงเรียนน้ำท่วม จ.สุราษฎร์ธานี