ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเข้าฟังการสอบป้องกันโครงงานวิจัย ของ นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ และ นางสาวรัชชประภา คำเสน นักศึกษา ป. ตรี สาขา วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการสอบป้องกันโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 16.00 น.
ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1
โดย นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ (Language : English)
หัวข้อ การจำลองแบบสมูทพาร์ทิเคิลไฮโดรไดนามิกส์สำหรับคลื่นที่เกิดจากกล่องสี่เหลี่ยม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 10.00 น.
ที่ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1
โดย นางสาวรัชชประภา คำเสน (ภาษา : ไทย)
หัวข้อ การแสดงออกของตัวยับยั้งเอนไซม์โปรติเอส ชนิด Bowman-Birk Inhibitors จากถั่วหรั่ง (Vigna subterranea) ในแบคทีเรีย Escherichia coli


TOP