ขอเชิญเข้าฟังการสอบป้องกันโครงงานวิจัย ของ นายสุเมธ คุ้มภัยรัญ และ นางสาวรัชชประภา คำเสน นักศึกษา ป. ตรี สาขา วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ