ข่าวทั่วไป

รับสมัครสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบ 4/60

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ เปิดรับสมัคร นักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC รอบที่ 4/60 รอบสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ 2560 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กรกฎาคม 2560

หากจำนวนผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้วเต็มก่อนระยะเวลาที่กำหนด จะปิดรับสมัครก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

**ทั้งนี้ ก่อนการสอบจะมีการเปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ จำนวน 5 ครั้ง/รอบ**สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ 075-672247,075-672227


TOP