ข่าวทั่วไป

แสนอาลัย ชินกร ไกรลาศ

อาลัย ชินกร ไกรลาศ
     ให้อาลัยใจหายแก้วสายศิลป์ หยุดชีวินจากไทยไปสวรรค์
ชินกร ไกรลาศ ชาติวงวรรณ “ยอยศ” พระลอลือลั่นชั้นแดนดาว
     ศิลปินแห่งชาติร้อยศาสตร์ศิลป์ บทกวินไหลล่วงถึงห้วงหาว
ทั้งแต่งเองร้องเองเพลงแพรวพราว คนหนุ่มสาวรุ่นชราร่าเริงใจ
     เสียงไก่แก้วแว่วส่งกงไกรลาศ สุโขทัย ๑ เมษามาส สุกสดใส
พ.ศ.๒๔๘๙ เร้าพฤกษ์ไพร ชิน ฝ้ายเทศ คลาไคลออกจากครรภ์
     ช่วงฤกษ์งามยามดีดนตรีเพราะ เทพคนธรรพ์ขับเคาะเสนาะสวรรค์
เด็กชายชินจึงเป็นศิลปินแห่งราชัน บรรโลมขวัญไทยสยามงดงามใจ
     พฤหัสบดี ๑๘ พฤษภา สองพันห้าร้อยหกสิบ ศิลปินแห่งชาติลับลิบสู่แห่งไหน
เสียงไพเราะซึ้งเสนาะทั่วแดนไตร “ชินกร” ท่านทำไมทิ้งไทยเรา
     ช่วยสืบสานงานร้อยกรองพี่น้องใต้ ประธานใหญ่ฯ ประกวดเพลงลูกทุ่งรุ่งเฉลา
ถ้วยพระราชทานฯ ตระการงานพริ้มเพรา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โศกเศร้าไปตามกัน
     ขอดวงวิญญาณท่านสถิตสถานพิมานแก้ว เสียงร้องเพลงเจื้อยแจ้วแว่วสวรรค์
แวดล้อมห้อมพร้อมนางฟ้าวิลาวัณย์ เป็นหมื่นกัปป์แสนกัลป์นิรันดร
   
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

TOP