ข่าวสุขภาพและกีฬา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการกอล์ฟเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาวลัยลักษณ์ยุคใหม่”เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีเปิดโครงการกอล์ฟเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาวลัยลักษณ์ยุคใหม่” เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ ลัคนา พิมพ์จันทร์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาตร์ ในฐานะประธานโครงการกล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก พันโท เวหา อรุณสวัสดิ์ อุปนายกสามคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชและโปรสอนกอล์ฟประจำค่ายวชิราวุธ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งการปรับปรุงสนาม ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ สำหรับโครงการกอล์ฟเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาวลัยลักษณ์ยุคใหม่ในครั้งนี้ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาทุกคน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการตีกอล์ฟที่ถูกต้องจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา ขอให้นักศึกษาทุกคนได้เก็บเกี่ยวความรู้และทักษะต่างๆ จากวิทยากรให้มากที่สุด และขอขอบคุณประธานโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆ เช่นนี้ให้นักศึกษา และขอฝากให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้ส่งต่อความรู้ ถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ที่ได้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าอบรมในวันนี้ได้ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพที่ดี เป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยและสังคมต่อไป

โครงการกอล์ฟเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาวลัยลักษณ์ยุคใหม่ จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลังการอบรมจะมีการแข่งขันประเภทตีไกล ตีใกล้ธงและพัตต์อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสสารองค์กร

TOP