ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท - ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ประจำปีการศึกษาที่ 2560 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2560

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2204, 0-7567-2212, 0-7567-2400 http://mit.wu.ac.th

2. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM TOWER ชั้น 19 โทร 0-2299-0950-1 http://bkk.wu.ac.th/

3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หรือสมัคร online ได้ที่ http://ces.wu.ac.th/AppGraduate/Applicantadd.asp


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mit.wu.ac.th

TOP