ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์