ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์