ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัด”อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)” 19-23 มิ.ย.60

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กำหนดจัดอบรม ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย.2560 ณ ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรมและปฏิบัติการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คุณรัตนากร บุญกลาง โทร. 075-672101-2

โครงการและกำหนดการ

ใบลงทะเบียน

หนังสือประชาสัมพันธ์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nurse.wu.ac.th/?p=744

TOP