สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัด”อบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)” 19-23 มิ.ย.60