ข่าวทั่วไป

เชิญชมนิทรรศการ “ปลาศาสตร์: ในถุ้ง”

หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับโครงการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน (WU Social Engagement) และชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชมนิทรรศการ "ปลาศาสตร์: ในถุ้ง" ละครเวทีขนาดสั้นช่วงพิธีเปิดเรื่อง "คนกับปลา เสียงรักแห่งท้องทะเล" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเด็กๆ บ้านในถุ้งกับนักศึกษาจากหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมหาดสันติสุข บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นิทรรศการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตระหนักในความสำคัญของปัญหาเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร นักศึกษาในหลักสูตรฯ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภายในชุมชนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา อันเป็นแหล่งประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนำข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับคนในพื้นที่ทั้งประวัติชุมชนและวิถีชีวิต ความรู้และภูมิปัญญาในการหาปลา รวมทั้งสูตรอาหารของบ้านในถุ้งมาประมวลและนำเสนอออกมาในนิทรรศการครั้งนี้


TOP