ม.วลัยลักษณ์ จับมือ ม.สงขลานครินทร์ เอ็มโอยู ร่วมพัฒนางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0