นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ร่วม Pitching Startup Thailand 2017 ภูมิภาค จ.ชลบุรี