ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ นำเสนอนวัตกรรมงานวิจัยจากยางพาราต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอนวัตกรรม ยางพารา 4.0 "ปืนยางช่วยฝึกสำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.ประชิต สระโมฬี และงานวิจัยเรื่อง น้ำยางธรรมชาติไร้สีและกลิ่น ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้มอบรูปภาพนายกรัฐมนตรีซึ่งแกะสลักจากไม้โดยนักวิจัยหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ เป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวชื่นชมผลงานวิจัยดังกล่าว พร้อมแนะนำเรื่องสีทาภายในว่า ให้ดูเรื่องมาตรฐาน ถ้าไม่มีปัญหาก็ถ่ายทอดให้กับเอกชนนำไปทำการผลิต ส่วนปืนยางนั้นลักษณะและน้ำหนักใกล้เคียงของจริงมาก ให้หาทางนำเอาไปใช้ให้มากยิ่งขึ้น

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโล

TOP