ข่าวทั่วไป

กิจกรรมทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์อำเภอท่าศาลาและปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวบริเวณมหาวิทยาลัยและชุมชนรายรอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความร่วมมือนำสุนัขและแมวเข้ารับการทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 45 ตัว เป็นสุนัข 22 ตัวและแมว 23 ตัว และทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แจกยารักษาเห็บ หมัดและขี้เรื้อนให้กับประชาชนได้นำไปรักษาสุนัขและแมวเพื่อสุขอนามัยที่ดีของสุนัขและแมวด้วย

ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณปศุสัตว์อำเภอท่าศาลาและปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/patcharee.imsri/media_set?set=a.1652829391428565.1073742

TOP