ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมฟรี! หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ รุ่น 1 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs / ผู้สนใจทำธุรกิจ เข้าอบรมหลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ รุ่น 1 วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับกระทรวง DE (Digital Economy) ในโครงการบูรณาการเศรษฐกิจดิติทัล จัดอบรมฟรี! สำหรับผู้ประกอบการ SMEs / ผู้สนใจทำธุรกิจ หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ สามารถทำเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ของตนเองได้ในเวลาจำกัด และนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การจัดการข้อมูลสินค้า การชำระเงิน การขนส่ง รวมถึงเทคนิคการปรับแต่งและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจได้อย่างน่าเชื่อถือไม่ขัดข้อกฎหมาย

“ เรียนฟรีมีต้นแบบ ( prototype) ไปทำธุรกิจ online”

สมัครภายใน 9 มิ.ย. 60 รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น

สอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521251, 089-6521250
E-mail: wu.surat@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-web online1.php

TOP