ประกาศรับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่บริหรงานทั่วไป ศูนย์บริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์