ข่าวทั่วไป

อาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "ศักยภาพสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (นักเรียนทุน พสวท./กพ. จาก The University of Southern Denmark) ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกภพวิทยา และนายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ทุน พสวท. และได้รับทุนศึกษาต่อปริญญาโท - เอก ที่ประเทศอังกฤษ ร่วมพุดคุยในรายการ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ตอน "ศักยภาพสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์" โดยมี นายฐชนม์พรหม สมสุข เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมรายการได้ทั่วประเทศผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านเครื่องรับดาวเทียมจานดำ กล่อง PSI ช่อง 261
2. ผ่านเครื่องรับดาวเทียมจานดำ กล่อง IPM UP ช่อง 238
3. เครื่องรับโทรทัศน์โดยใช้เสาอากาศ
4. ชมทางเวปไซต์ http://www.nbtnst.go.th/index.php
5. รับชมทาง Facebook สทท.นครศรีธรรมราช
6. แอฟพลิเคชั่น NBT นครศรีธรรมราช
7. รับฟังทางสถานีวิทยุชุมชน นครเรดิโอ FM 101.5 MH

TOP