ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์