ข่าวสุขภาพและกีฬา

แจ้งตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตารางเวรแพทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่

วัน

08.30-12.30

12.30-16.30

1

พฤหัสบดี

 

พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)

2

ศุกร์

 

พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)

3

เสาร์

 

 

4

อาทิตย์

 

 

5

จันทร์

นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)

 

6

อังคาร

 

นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)

7

พุธ

พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์)

นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)

8

พฤหัสบดี

 

พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)

9

ศุกร์

 

พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)

10

เสาร์

 

 

11

อาทิตย์

 

 

12

จันทร์

นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)

 

13

อังคาร

 

นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)

14

พุธ

พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์)

นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)

15

พฤหัสบดี

 

พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)

16

ศุกร์

 

พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)

17

เสาร์

 

 

18

อาทิตย์

 

 

19

จันทร์

นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)

 

20

อังคาร

 

นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)

21

พุธ

พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์)

 

22

พฤหัสบดี

 

พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)

23

ศุกร์

 

พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)

24

เสาร์

 

 

25

อาทิตย์

 

 

26

จันทร์

นพ.สุรศักดิ์ (นิติเวช)

 

27

อังคาร

 

นพ.สมปราชญ์ (อายุรกรรม)

28

พุธ

พญ.พิรดา (ศัลยศาสตร์)

นพ.อภิชัย (เวชศาสตร์ครอบครัว)

29

พฤหัสบดี

 

พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)

30

ศุกร์

 

พญ.นภารัตน์ (อายุรกรรม)


TOP