ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA)

ตามที่เครือข่ายโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( Industrail Technology Assistance Program หรือ ITAP ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) จำนวน 1 อัตรา นั้น
 
บัดนี้ทางโครงการฯได้คัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ น.ส.นัฏถพร วุฒิสิทธิ์ และผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ น.ส.ปานชุติ ภู่ภูริธรรม
 
ทั้งนี้ ขอผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หากไม่สามารถมารายงานตัวตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

TOP