ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA)