ข่าวทั่วไป

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เรื่องการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือฯ หารือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เรื่องการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ร่วมหารือเรื่องการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์และการให้บริการรายวิชาปฏิบัติการทางด้านเภสัชศาสตร์ ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยได้หารือร่วมกับคณบดีและอาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ด้านเภสัชศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรม


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1472

TOP