ศูนย์การแพทย์ฯ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ ทำดีตามพ่อ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก