ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท MBA ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 20 มิ.ย.60