ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท MBA ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ถึง 20 มิ.ย.60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ ณ ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี บัดนี้ ถึง 20 มิ.ย. 60

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412,0-7567-2208
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3138,0-7567-3139

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba60.php

TOP