เชิญศฺษย์เก่าร่วมพูดคุยเสวนาในหัวข้อ StartUp Talk "พลิกความคิด ต่อยอดธุรกิจ StartUp"