ข่าวทั่วไป

เชิญศฺษย์เก่าร่วมพูดคุยเสวนาในหัวข้อ StartUp Talk "พลิกความคิด ต่อยอดธุรกิจ StartUp"

ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยเสวนาในหัวข้อ StartUp Talk "พลิกความคิด ต่อยอดธุรกิจ StartUp" โดยวิทยากร คุณขวัญแก้ว ห้วยลึก ในวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 60 เวลา 12.00-14.30 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


----มาร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธุรกิจ StartUp ----

สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 075-673000 ต่อ 3165

TOP