หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ชนิดการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น