ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ชนิดการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ชนิดการแพร่กระจายของแมงกะพรุนพิษและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ชำนาญด้านแมงกระพรุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สงขลา สามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษได้ในวัน พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ถึง 15.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 217 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมรับฟังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

... เรามาค้นพบภาพมหัศจรรย์ของเหล่าแมงกะพรุนเอเลี่ยนแห่งใต้ท้องทะเลไปด้วยกัน ...

TOP